Example
WYBUCH, 2014 </br> 70×50 cm, tempera na papierze SPRAWCY, 2013 </br> 70×44 cm, tempera na papierze WYPADEK, 2013 </br> 100×31 cm, tempera na papierze AWARIA, 2013 </br> 42×30 cm, tempera na papierze MODLITWA, 2013 </br> 36×51 cm, tempera na papierze NIEODWRACALNE, 2014 </br> 15×67 cm, tempera na papierze PODPALENIE, 2013 </br> 27×70 cm, tempera na papierze ZA PÓŹNO, 2014 </br> 21×45 cm, tempera na papierze UFO, 2014 </br> 40×120 cm, olej na płótnie SAMOBÓJCA, 2013 </br> 50×50 cm, tempera na papierze OSTATNI RATUNEK, 2013 </br> 30×30 cm, tempera na papierze PIES, 2013 </br> 28×30 cm, tempera na papierze SKOK, 2014 </br> 60×70 cm, tempera na papierze POWÓDŹ, 2014 </br> 50×70 cm, tempera na papierze NIEBEZPIECZNA ZABAWA, 2013 </br> 23×52 cm, tempera na papierze DEFORESTACJA, 2013 </br> 45×60 cm, olej na płótnie POSTRZAŁ, 2013 </br> 30×36 cm, tempera na papierze POTĘPIENIE, 2013 </br> 24×34 cm, olej na płótnie ZBIEG, 2014 </br> 50×60 cm, olej na płótnie KONIEC, 2014 </br> 100×150 cm, olej na płótnie
„Katastrofa, upadek, pożar to momenty kulminacji cierpienia, jego spektakularne przejawy. Jest w nich coś teatralnego – dramat, moment, kiedy czas na chwilę się zatrzymuje, życie traci tempo osiągając punkt zwrotny albo finał. Wszystko co pomiędzy jest tylko mniej lub bardziej niespójną narracją.” (ze wstępu Agnieszki Wolny-Hamkało)

Krótka chwila w której mnóstwo myśli przemyka przez naszą głowę: jak to się stało? Czy można było temu zapobiec? Kto jest winien? Sprawcy to cykl o nieszczęściach i strachu przed nimi, o panice. Obrazy przedstawiają częściej ofiary niż winowajców, odnoszą nas jednak do pytania o źródła i sens dramatycznych wydarzeń: czy są to „prawa natury”, zasady fizyki, czy niedoskonałość „czynnika ludzkiego”? Ślepy przypadek, zaniedbanie, czy premedytacja? Interesuje mnie moment zmiany statusu sprawcy, który zamienia się w bezradną ofiarę. Przechodzi z pozycji aktywnej w bierną, stając się niemym obserwatorem, świadomym pozorności wpływu na rzeczywistość. Sytuacja, w której tracimy kontrolę nad losem, poddając się z rezygnacją biegowi wydarzeń. Bezwład, bazradność i nieuchronna nieodwracalność wydarzeń. Pewność, z jaką przewidujemy skutki działania tajemniczych sił, i naiwność, z jaką wierzymy, że jeszcze nie jest za późno.