Example
70×70 cm, kolaż Widok ekspozycji Widok ekspozycji Widok ekspozycji Widok ekspozycji Widok ekspozycji Widok ekspozycji 20×50 cm, tempera na papierze
Granice - studium wykonalności / Galeria B 42, Goerlitz, 2010.
Praca zrealizowana w ramach festivalu „Hallo Wrocław 2016. Łączyć. Dzielić”.

Praca jest próbą spojrzenia na procesy polityczne z estetycznego punktu widzenia. Zacieki na murze stanowiły potencjał estetyczny już dla Leonarda. Od starożytności znana jest kategoria formalnego apetitus - jedna forma rodzi kolejne. Podobnie jest z powierzchnią całego globu. Przypadkowe ukształtowanie terenu rodzi kształty państw (nieprzypadkowe?), determinuje losy narodów i społeczności. W sensie formalnym, im bardziej urozmaicony teren, a zaludnienie gęstsze, tym bardziej skomplikowana linia podziałów. O ile granice europejskie przypominają rozwiązania informel, to granice w terenach pustynnych nawiązują do abstrakcji geometrycznej. Wyrazistość tych barier jest jednak dzisiaj mocno zmiękczona sfumato dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Kolejne zacieki pokrywają się wzajemnie, jedne formy łagodnie przechodzą w drugie.