Example
PATYK, 2012 </br> 50×70 cm, olej na płótnie REALIZACJA, 2013 </br> 32×40 cm, tempera na papierze GRAWITACJA, 2011 </br> 49×45 cm, tempera na papierze NAPIĘCIE, 2012 </br> 32×40 cm, tempera na papierze POKÓJ, 2013 </br> 30×100 cm, olej na płótnie BEZ TYTUŁU, 2012 </br> 110×150 cm, olej na płótnie BEZ TYTUŁU (kurz) </br> 100×150 cm, olej na płótnie BEZ TYTUŁU (puszka) </br> 100×150 cm, olej na płótnie BEZ TYTUŁU (sufit), 2012 </br> 110×130 cm, olej na płótnie IMPUTACJA, 2011 </br> 80×140 cm, olej na płótnie KABEL, 2012 </br> 100×150 cm, olej na płótnie PLAMY, 2012 </br> 100×150 cm, olej na płótnie POWIĘKSZENIE, 2012 </br> 100×150 cm, olej na płótnie STÓŁ, 2012 </br> 60×80 cm, olej na płótnie ŚMIECI, 2012 </br> 80×60 cm, olej na płótnie PASCAL, 2010 </br> 27×36 cm, tempera na papierze SOLILOKWIUM, 2011 </br> 50×40 cm, tempera na papierze BRUD, 2012 </br> 90×130 cm, olej na płótnie INTERPUNKCJA, 2013 </br> 50×35 cm, tempera na papierze PAPIER, 2013 </br> 60×40 cm, olej na płótnie
Malowane w zawężonej i stonowanej gamie Hipostazy przedstawiają wąsko wykadrowane fragmenty wnętrz, sufitów i ścian. W przeciwieństwie do Hipotez posiadają konkretny pierwowzór: fotograficznie zdokumentowany, realnie istniejący fragment świata. Pod względem wizualnym fragmenty te są właściwie „naturalnie” abstrakcyjne, co pozwala obrazy traktować jako materialny, „namacalny” objaw abstrakcji. Efekt idealizacji, zatarcia granic pomiędzy fizycznym i mentalnym, dokonuje się dodatkowo za pomocą skali i kompozycji, oraz utrzymania wizualnego charakteru przedstawienia na pograniczu widzialności. Mimo że motyw za każdym razem jest realny, dzięki zastosowanej redukcji efekt pozostaje względnie abstrakcyjny, trudny do zdefiniowania, płynny interpretacyjnie, a więc również hipotetyczny. Niemożność jednoznacznego sklasyfikowania wprowadza obrazy w stan zawieszenia pomiędzy rzeczywistością i konstruktem umysłowym, sytuuje w obszarze swoistego fenomenologicznego epochē, czyniąc namacalną rzeczywistość subiektywnym i niepewnym domysłem.
Minimalizm i niedomówienie użyte są jako metody abstrahowania doznań sensualnych, a sztuka jako medium pośredniczące w postrzeganiu rzeczywistości w kategoriach abstrakcyjnych.